Axanthic
 

Nieuwe kleuren en patronen morphs komen er bijna ieder jaar bij.

Deze zou je "Designer" baardagamen kunnen noemen.

Kwekers werken heel hard en jaren om nieuwe patronen en kleuren te kunnen ontwikkelen.

Het vergt veel inzet, geduld, onderzoek, kennis , middelen en wat extra geluk om deze prachtige exotische morphen te kunnen maken.

In 2011 na 4 jaar hard werken is het ons gelukt om deze nieuwe rececieve morph te bewijzen.

Daar wij de ontwikkelaar zijn van deze nieuwe morph vernoemen wij deze onder onze naam als herkenning en identiteit, namelijk Axanthic "pajorep line"

Enkel als je dier het identiteit certificaat bezit weet je met zekerheid dat deze van de eerste lijn axanthics afstamt.

 

New colors and pattern morphs are being created every year.

These are what you could call “Designer” Bearded Dragons.

Breeders work very hard, and take years to develop new patterns, colors and skin morphs.

It takes a lot of dedication, patience, research, knowledge, resources and some added luck to be able to create these beautiful more exotic “morphs”

In 2011, after four years of hard work we managed to prove this new rececieve morph.

Since we are the developer of this new morph we mention that under our name recognition and identity, namely Axanthic "pajorep line"

Only when the animal have the certificate of identity you know with certainty that it's from the first line axanthics.

 

Morph: Axanthic

Morph: Axanthic

Genetica: kleurmutatie - Recessief  

Genetics: Color Mutation - Recessive

Bewezen soort : Axanthic "pajorep Line"

Proven strain :  Axanthic "pajorep Line"

 

Beschrijving Description
Terwijl albinisme het ontbreken is van alle melanine of pigment kleur, bezitten Axanthics alleen een gebrek aan geel, oranje of rood pigment of alle.

Axanthics is een recessieve mutatie waarbij de baardagaam verschillende tinten grijs, zwart en bruin produceert op een witte achtergrond.

Het tegenovergestelde van axanthic is Xanthochromism (xanthism) hierbij kleuren de dieren ongewoon geel door middel van een overmaat aan geel pigment.

While albinism is the absence of any color or pigment melanin, have Axanthics only a lack of yellow, orange or red pigment, or all.

Axanthics is a recessive mutation in which the bearded dragon shades of gray, black and brown on a white background produces.

The opposite of axanthic is Xanthochromism (xanthism) this unusual yellow color of the animals by means of an excess of yellow pigment.

Waarom zijn deze uniek en interessant ? Why are these unique and interesting ?
 • Axanthics zijn een nieuwe interessante morph !
 • De Axanthic baardagaam is waarschijnlijk één van de mooiste verschijningen die ik al gezien heb !
 • Axanthics zijn volledig kleurloos en het zwart/wit contrasteert enorm !
 • Axanthics ontbreken het meeste kleur pigment en daarom hebben ze niet het uiterlijk van een normale baardagaam !
 • Ze hebben een grote genetische waarde.
 • De mogelijkheden zijn enorm !
 • Ze zijn geweldig !!!
 • Axanthics are an exciting new morph!
 • The Axanthic bearded dragon is probably one of the best appearances I've seen!
 • Axanthics are completely colorless and black / white contrasts greatly!
 • Axanthics missing most color pigment and therefore have not the appearance of a normal bearded dragon!
 • They have a high genetic value.
 • The possibilities are enormous!
 • They are amazing!!!
Breeders couple Here you can see the differend and the meaning of axanthic

Our future Breeders F2

Apollo - Male axanthic poss.het.hypo

Tigris - Female hypo axanthic Ghost with a very special eye

Noa - Female axanthic poss.het.hypo

Future projects F3

Offspring 2013 FOR SALE NOW

Offspring 2012

De eerste axanthic leatherback wordt geboren / The first axanthic leatherback is born

Offspring 2012 Axanthics are all sold

Thanks To

Khavong Pha for KP's Critters USA

Fernando Gandarlf Morfogenesi Italy

Carlos Quiroga Espagna

Abby Cobain USA

Manuel Annaloro Italy

Offspring 2011

Offspring 2011 Axanthics are all sold

Thanks To

CJ Norsworthy for DNA Dragons USA

 Dillon Lauritzen for Cache Reptiles, LLC

Luca Torco Italy

Daniele Candusio Italy

Top sites ranking